27 Tháng Ba 2016 Khu vực mỏ vàng Pác Lạng tại huyện Ngân Sơn Bắc Kạn này gặp nhiều bất lợi trong quá trình nộp hồ sơ xin cấp phép thăm dò mỏ vàng

Đọc thêm →

13 Tháng Mười Hai 2014 Mỏ vàng Pác Lạng được biết đến cả 100 năm nay và được đánh giá bảo vệ an ninh mỏ trong quá trình thăm dò đảm bảo khả thi và phù hợp

Đọc thêm →

3 Tháng 2 2016 Khai thác hiệu quả mỏ vàng VNREDSat 1 được tải xuống trạm Hòa Lạc xác nhận sự thành công của quá trình bẻ lái quỹ đạo khẩn cấp

Đọc thêm →

Những hình ảnh của phóng viên Krivic cho thấy quá trình khai thác mỏ vàng của những người đàn ông phụ nữ và trẻ em diễn ra hết sức gian cực và nguy hiểm

Đọc thêm →

4 Tháng Mười 2015 Những hình ảnh của phóng viên Krivic cho thấy quá trình khai thác mỏ vàng của những người đàn ông phụ nữ và trẻ em diễn ra hết sức gian

Đọc thêm →

Các mỏ vàng trên Trái Đất hình thành như thế nào các nhà khoa học đã thực hiện một bước đột phá trong việc tìm hiểu quá trình hình thành các ngôi sao khi

Đọc thêm →

Có màu vàng dạng như kim tuyến hay như hạt tấm Những mỏ vàng khổng lồ xuất hiện trong quá trình hình thành của trái đất khi sắt nóng chảy chìm xuống tâm

Đọc thêm →

19 Tháng Ba 2013 Quá trình kiến tạo trong vỏ trái đất khiến động đất lặp đi lặp lại tạo nên lớp vàng trầm tích trầm tích cát vàng Các nhà khoa học cho biết vàng

Đọc thêm →

6 Tháng Ba 2014 Hàng trăm năm qua những mỏ vàng trên vùng đất Quảng Nam đã để lại nhiều dấu ấn bằng công nghệ khai thác nhất định của mỗi thời kỳ

Đọc thêm →

27 Tháng Ba 2016 Bắc Kạn Chọn chủ đầu tư mỏ vàng bằng quy định vượt thẩm quyền nhiều bất lợi trong quá trình nộp hồ sơ xin cấp phép thăm dò mỏ vàng

Đọc thêm →