28 Tháng Chín 2012 アa イi ウu エe オo カka キki クku ケe コ ko サsa シshi スsu セ se ソso タ ta チchi ツtsu テte ト to 3 ナna ニni ヌnu ネne ノno ハha ヒ hi フfu ヘhe ホho マma ミmi ムmu メ me モmo ヤya ユyu ヨ yo エアコン eakon máy điều hoà không khí 6 にちようひん nichiyoohin Đồ dùng hằng ngày 1 カーペット kaapetto thảm 10 キッチン キッチン だいどころ kicchin daidokoro Nhà bếp れいぞうこreizouko tủ lạnh れいとうこreetooko ngăn đá せいひょう nbsp

Đọc thêm →

オo カka キki クku ケ e コ ko サsa シshi スsu セ se ソso タ ta チchi ツtsu テte ト to 4 ナna ニni ヌnu ネne ノno ハha ヒ hi フfu ヘhe ホho マma ミmi ムmu メ me モmo ヤya ユyu ヨ yo ラra リri ルru レre ロro ワwa ヲo ンn ガga ギgi グgu れいとうこreetooko ngăn đá せいひょうざらseihyoozara khay làm đá 2 コンロ konro bếp lò di động ミキサー mikisaa máy xay sinh tố 9 フードプロセッサー fuudo nbsp

Đọc thêm →

2014724 アa イi ウu エe オo カka キki クku ケe コko サsa シshi スsu セse ソso タta チchi ツtsu テte トto 4 ナna ニni マma ミmi ムmu メme モmo せいひょうざらseihyoozara khay làm đá 2 ミキサー mikisaa máy xay sinh tố 9

Đọc thêm →

Thik con nào thì in con nấy máy in có nè màu có nè giấy bìa cứng có nè D lt spam chính hiệu mod hay admin nào thik del bài nè thì del D Lấy ví dụ như trò đá bóng càng đá hay thì việc chỉnh đội hình và tư duy chiến thuật càng cao Đế chế Meteo the Matchless メテオ・ザ・マッチレス hôm nào bảo BB cho quyển rulebook rùi ngồi nhà mà nghiền ngẫm khó đâu cứ hỏi BB nbsp

Đọc thêm →

Tâm Nguyễn đang ở trên Facebook Tham gia Facebook để kết nối với Tâm Nguyễn và những người khác mà có thể bạn biết Facebook trao cho mọi người quyền

Đọc thêm →

Khi anh ta và Zack đi đến nhà máy luyện Mako ở Modeoheim họ chạm trán Genesis và Giáo sư Hollander Sau đó chúng thấy Cloud đằng sau hẻm đá nhưng đã không giết anh ta vì nghĩ rằng anh ta vô hại Khi quân Shinra đã メテオレイン Meteorein Tiêu diệt 200 đối thủ sau khi học được Blade Beam Sáu viên thạch rơi xuống và đâm vào mục tiêu bất kì với damage gấp 1 625 lần bình thường

Đọc thêm →

6 Tháng Sáu 2013 アa イi ウu エ e オoカka キki クku ケ e コkoサsa シshi スsu セse ソsoタ ta チchi ツtsu テte トto 7 4ナna ニni ヌnu ネne ノnoハha ヒhi フfu ヘhe ホhoマma ミmi ムmu メme モmoヤya ユyu ヨyoラra リri ルru レre ロroワwa ヲoンnガga bếp れいぞうこreizouko tủ lạnh れいとうこreetooko ngăn đá せいひょうざらseihyoozara khay làm đá2 ミキサー mikisaa máy xay sinh tố9

Đọc thêm →