C hi ph 237 thay mt k 237nh m 224n h 236nh thp hn so vi chi ph 237 thay nguy 234n b m 224n h 236nh Thay d 226y sc Macbook Thay m 224n h 236nh Macbook Sa Loa Macbook b h C 224i hơn

Đọc thêm →

Li m 224n h 236nh Lumia 920 b rung ang l 224 mt trong nhng vn xy ra kh 225 ph bin khin ngi d 249ng kh 244ng th h 224i l 242ng vi sn phm n 224y Vy t 236nh trng n 224y nguy 234n hơn

Đọc thêm →

2015 3 192015 2 14 0183 32Thi lng pin ca Lumia 430 mc 1 500 mAh thp hn mt x 237u so vi Lumia 435 ASUS cng bo 4 g 243c nhiu hn n 234n cm tr 234n tay 237t cn v 224 cng l 224m cho m 224n h 236nh th hin nhiu hn hn Cm Camera ph 237a sau nh 236n p v 224 xn hn hơn

Đọc thêm →

4 9 5 0183 3217 Cong ho 224n ho hn cong ti u hn M 224n h 236nh c thit k cong ho 224n h 224o bao tr 249m mi gi 225c quan nh mt rp phim thc s cong m 224n h 236nh 1800R b 225n k 237nh v 242ng cung 1800mm to ra g 243c nh 236n tt hn hơn

Đọc thêm →

Thi gian 225p ng si 234u nhanh 4ms s loi b gn nh ho 224n to 224n c 225c hin tng rung Hn na vi tm nn m 224n h 236nh cao cp c 243 th cung cp tng phn tht l 234n hơn

Đọc thêm →

c 243 nhiu u im hn m 224n h 236nh CRT truyn thng do 243 hin nay ang c s dng rng r 227i dn thay th m 224n h 236nh CRT do 243 nu thit t ph 226n gii thp hn hơn

Đọc thêm →

2017 1 3 0183 32Da theo c 225c tin n iPhone 8 c cho l 224 s s hu m 224n h 236nh ln hn c 249ng thit k mi Tag iPhone 8 t 237nh nng mi iPhone iPhone mi iPhone mi nm 2017 Jet White sc kh 244ng d 226y khong c 225ch xa m 224n h 236nh cong tin n iPhone 8 h 236nh hơn

Đọc thêm →

So vi A100 A200 c 243 th 226n h 236nh gn hn m 224n h 236nh ln hn mt ch 250t x 237u nhy s 225ng cao hn v 224 tc ly n 233t t ng nhanh hn gp 1 7 ln Ngo 224i ra c 225c ph 237m bm v 224 menu iu khin ca A200 cng c 225nh gi 225 l 224 d s dng hn hơn

Đọc thêm →

Apple va gii thiu hai phi 234n bn iPhone 6 vi k 237ch c m 224n h 236nh 4 7 inch v 224 5 5 inch M 224n h 236nh ca phi 234n bn 4 7 inch c trang b k 237nh cng lc vi thit k cong hơn

Đọc thêm →

Li m 224n h 236nh iPhone 4 b rung kh 244ng dt Nguy 234n nh 226n v 224 c 225ch khc phc M 224n h 236nh iPhone 4 b rung kh 244ng phi l 224 mt hin tng l v 224 227 c 243 tin l tr 234n iPhone 3 v 224 hơn

Đọc thêm →

2011 12 19 0183 32 mt m 224n h 236nh cht lng thp c 243 th s kh 244ng th hin c tt c c 225c kt qu tt m 224 m 225y t 237nh 227 c 243 Hn na mt m 224n h 236nh tt ngo 224i s m bo hơn

Đọc thêm →

M 224n h 236nh laptop ang chy pin vn c 242n y thnh thong li b nh 225y mt c 225i th 236 c 243 60 ln mi gi 226y trong khi m 225y quay ch c 243 th ghi nhn li c 225c chuyn ng vi tc thp hn hơn

Đọc thêm →

2017 4 29 0183 32Apple va th 244ng b 225o gi 225 mi ca Macbook Pro Retina 13 inch ti M s thp hn trc 226y t 200 n 300 USD 227 xut hin nhiu ng dng c thit k hoc tinh chnh hin th r 245 v 224 p hn tr 234n m 224n h 236nh hơn

Đọc thêm →

Tin Hc S 243c N 226u 0183 326 0183 3299K 2014 11 14 0183 32 0183 32 rung m 224n h 236nh i m 224u m 224n h 236nh m 224n h 236nh m 225y t 237nh b nhiu chi tit Khi s dng m 224 Skip navigation Sign in Search Loading Close hơn

Đọc thêm →

2008 4 5 0183 32s Hertz c 224ng ln th 236 m 224n h 236nh s quotmn quot hn 225p dng vi m 224n h 236nh CRT Dominique Miller 183 9 years ago 1 Thumbs up 0 Thumbs down Comment Add a comment Submit 183 just now Report Abuse bn c 243 th n 243i r 245 hn c kh 244ng th ly si d 226y hơn

Đọc thêm →

M 224n H 236nh Ln Hn Vin Nh Hn M 224n h 236nh ROG Strix GL702 c 243 vin m 225y c l 224m mng Vi tc dung t 237ch cao hn v 224 mc ti 234u th in nng thp hn m 224 th hơn

Đọc thêm →

0183 32 thay k 237nh m 224n h 236nh gi 250p ch 250ng ta tit kim hn 60 chi ph 237 Qu l 224 mt iu cc k tuyt vi phi kh 244ng c 225c bn Ch cn mt sai s 243t nh s g 226y t d 226y socket m 224n h 236nh hơn

Đọc thêm →

0183 32PDF M 224n h 236nh n 224y cung cp c 225c th 244ng tin nh l 224 ng 224y th 225ng thi gian t 234n ngi gi s in thoi ca ngi gi v 224 c 225c s in thoi 227 gi hơn

Đọc thêm →

2015 2 14 0183 32M 224n h 236nh 12 Retina 2 304 x 1 440 pixel Vi ph 226n gii mi m 224n h 236nh ca MacBook 12 c 243 t l 16 10 tng t nh c 225c d 242ng MacBook Air 13 v 224 MacBook Pro Vic tri nghim cht lng h 236nh nh chc chn cng tng t nh c 225c m 224n h 236nh hơn

Đọc thêm →

2011 8 19 0183 32 d 249ng c 243 th thy h 236nh nh b rung hay m khung h 236nh chuyn ng nhanh do tc qu 233t ca m 224n h 236nh thp hn 100Hz Tuy nhi 234n nu d 249ng chi hơn

Đọc thêm →

2015 4 28 0183 32Theo nh 224 sn xut m 224n h 236nh mi c 243 th hin th cao hn 120 gam m 224u tng phn tt hn 50 v 224 tng 30 s 225ng so vi G3 M 224n h 236nh ca G4 cng cong nh vi b 225n k 237nh cong l 224 3 000 mm LG cho bit vic cong nh v 224 x l 253 tt hn hơn

Đọc thêm →

2017 5 6 0183 32Home TV Tt c TV Smart TV m 224n h 236nh cong 4K SUHD 49 inch KS7500 Ngm 225nh mt tri rc r hay chi 234m ngng tng chi tit h 236nh nh nh nht trong m 224n hơn

Đọc thêm →

2017 3 30 0183 32M 224n h 236nh Swift PG348Q 227 gi 224nh Gii thng S 225ng to ca CES 2016 vi mt thit k kh 244ng khung vin Cung cp di s 225ng ln hn cng nh ph 226n cp tng phn r 245 r 224ng hn M 224n h 236nh hơn

Đọc thêm →