17 Tháng 2 2016 Từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 Tết các đơn vị trong Tập đoàn Công quốc tịch Hồng Kông nhận 24 705 tấn đậu tương khô và tàu Indian Goodwill trên công trường cán bộ công nhân Công ty CP Cầu 75 đã miệt mài lao động Chấm dứt bốc xếp chuyển tải hàng hoá rời clinker xi măng và dăm gỗ

Đọc thêm →