Kích thước 150 x 30 x 24 mm Trọng lượng 85 gam Cung cấp bao gồm Bút đo pH điện tử hiện số model pH600 nắp bảo vệ 20 ml dung dịch chuẩn nbsp

Đọc thêm →